La Diputació de Barcelona ha atorgat les subvencions a les Llars d’Infants privades del curs 2018-19. El termini de justificació finalitza el 15 de novembre.

  El nou termini per a la justificació de les subvencions serà de l’1 d’octubre de 2020 al 16 de novembre de 2020.

  Les justificacions s’hauran de presentar electrònicament, mitjançant els models normalitzats, a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/ exclusivament a l’apartat subvencions - educació i d’acord amb el previst a la Base 6 per a les sol·licituds.

  Aquestes justificacions s’hauran de presentar en la modalitat de compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà:

  • Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst.
  • Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut mínim de l’article 74.5 RLGS.
  • Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a l’article 74.2 RLGS.

  L’auditor/a de comptes, que haurà d’estar inscrit/a en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.

  L’informe de l’auditor/a necessàriament haurà de verificar degudament que l’import de la subvenció ha estat destinat prioritàriament a la minoració de les quotes d’escolarització dels alumnes de les llars d’infants privades d’iniciativa social relatives al curs 2018-2019

  L’equip de professionals de Goldwater & Partners ens posem al servei del directors / gerents de les llars d’infants privades de la demarcació de Barcelona per elaborar l’informe a presentar. Les escoles interessades poden contactar directament amb la companyia a través dels seus canals habituals (Tel. 932.846.474; Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.)

  Esdeveniments

  Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31

  Facebook

  Twitter